Prinášame inovatívne riešenia
pre lepšie zdravotníctvo.

Najnovší projekt

Kto je to
farmaceut?

Kampaň zameraná na edukáciu laickej verejnosti
o úlohe farmaceuta v zdravotníckom systéme.